Kalevalamittaisen runon kirjoittaminen

Tarkastele tiivistelmää Kalevalan tapahtumista. Valitse tapahtumista yksi ja kirjoita siitä kalevalamittainen runo. Ohjeet kalevalamittaisen runon kirjoittamiseen löydät seuraavan linkin takaa: http://kalevalataidettakouluille.ateneum.fi/lonnrot_tehtavat.html. Pääsääntöinä voidaan pitää seuraavia:

  • Kahdeksan tavua joka säkeeseen
  • Käytä alkusointua
  • Käytä toistoa, kun se tuntuu sopivalta

Kirjoita runo yleiskielellä. Kun olet valmis, lue parille ääneen sekä oma runosi että Kalevalasta kyseistä tapahtumaa luonnehtiva runo. Keskustelkaa sen jälkeen lyhyesti, miten ne eroavat toisistaan.

Vaihtoehtotehtävä kalevalamitasta:

Kalevalamitta auttoi muistamaan pitkiäkin runoja ulkoa. Kirjoita muistin virkistykseksi ylös kalevalamittaiseen runomuotoon laadittu teksti, jossa muistutat itseäsi siitä, mitä sinun asioita sinun pitää muistaa tehdä ensi viikonloppuna. Suunnittele runo erilliselle paperille ja kirjoita viimeistelty versio muistilapulle, jonka saat liimattua kätevästi esimerkiksi jääkaapin oveen. Nyt et takuulla unohda suorittaa viikonlopputoimiasi!

Mainokset

Kalevalan sanastoa

Opettaja näyttää sanalistan, jossa on kerättynä erilaisia sanoja Kalevalasta. Sanat ovat vanhahtavia, mutta osa niistä voi olla tuttuakin tavaraa oppilaille.

Tehtävänanto:

Tehtävänäsi on poimia sanalistasta paperille kuusi vierainta ja oudoimman kuuloista sanaa. Kerää sanojen ympärille käsitekartan muotoon asioita, joita sanoista tulee mieleen.

Vertailkaa tämän jälkeen parin kanssa käsitekarttojanne. Keskustelkaa käsitekarttojenne eroista ja yhtäläisyyksistä:

Mitä sanoja poimitte? Mitä asioita outojen sanojen ympärille kerääntyi? Mitä sanat voisivat tarkoittaa?

Opettaja jakaa oppilaille Kalevalan runoja, joissa sanat esiintyvät.

Jatkotehtävänanto:

Lue runot ja palaa jälleen keskustelemaan parisi kanssa:

Voiko oudompien sanojen merkitys haettavissa nyt helpommin, kun näkee, missä kontekstissa niitä on käytetty?

Kalevalan kieli

Kalevalan sanastoa 

Opettaja näyttää sanalistan, jossa on kerättynä erilaisia sanoja Kalevalasta. Sanat ovat vanhahtavia, mutta osa niistä voi olla tuttuakin tavaraa oppilaille.

Tehtävänanto:

Tehtävänäsi on poimia sanalistasta paperille kuusi vierainta ja oudoimman kuuloista sanaa. Kerää sanojen ympärille käsitekartan muotoon asioita, joita sanoista tulee mieleen.

Vertailkaa tämän jälkeen parin kanssa käsitekarttojanne. Keskustelkaa käsitekarttojenne eroista ja yhtäläisyyksistä:

Mitä sanoja poimitte? Mitä asioita outojen sanojen ympärille kerääntyi? Mitä sanat voisivat tarkoittaa?

Opettaja jakaa oppilaille Kalevalan runoja, joissa sanat esiintyvät.

Jatkotehtävänanto:

Lue runot ja palaa jälleen keskustelemaan parisi kanssa:

Voiko oudompien sanojen merkitys haettavissa nyt helpommin, kun näkee, missä kontekstissa niitä on käytetty?

 

 

Kalevalamittaisen runon kirjoittaminen

 

Tarkastele tiivistelmää Kalevalan tapahtumista. Valitse tapahtumista yksi ja kirjoita siitä kalevalamittainen runo. Ohjeet kalevalamittaisen runon kirjoittamiseen löydät seuraavan linkin takaa: http://kalevalataidettakouluille.ateneum.fi/lonnrot_tehtavat.html. Pääsääntöinä voidaan pitää seuraavia:

  • Kahdeksan tavua joka säkeeseen
  • Käytä alkusointua
  • Käytä toistoa, kun se tuntuu sopivalta

Kirjoita runo yleiskielellä. Kun olet valmis, lue parille ääneen sekä oma runosi että Kalevalasta kyseistä tapahtumaa luonnehtiva runo. Keskustelkaa sen jälkeen lyhyesti, miten ne eroavat toisistaan.

Vaihtoehtotehtävä kalevalamitasta:

Kalevalamitta auttoi muistamaan pitkiäkin runoja ulkoa. Kirjoita muistin virkistykseksi ylös kalevalamittaiseen runomuotoon laadittu teksti, jossa muistutat itseäsi siitä, mitä sinun asioita sinun pitää muistaa tehdä ensi viikonloppuna. Suunnittele runo erilliselle paperille ja kirjoita viimeistelty versio muistilapulle, jonka saat liimattua kätevästi esimerkiksi jääkaapin oveen. Nyt et takuulla unohda suorittaa viikonlopputoimiasi!

Lyriikkatehtävä

Aluksi opettaja lukee katkelmia Kalevalasta, jonka jälkeen kuunnellaan niihin pohjautuvia nykylauluja.

Tehtävänäsi on valita näistä runokatkelma – nykylyriikka-pareista yksi. Vertaile valitsemasi tekstiparin Kalevala-katkelmia ja näihin katkelmiin perustuvia laulun sanoja. Mitä eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä niistä löydät? Kirjoita yhtenäinen teksti, jossa tarkastelet tekstejä vertaillen seuraavista näkökulmista:

Tapahtumat: Mitä Kalevalan tapahtumaa/tapahtumia teksteissä kuvataan? Mitä tapahtuu Kalevala-runossa? Mitä tapahtuu laulun lyriikoissa?

Henkilöt: Keneen Kalevalan henkilöön/henkilöihin teksteissä kuvattu tapahtuma liittyy? Mainitaanko runossa ja laulun lyriikoissa ketään nimeltä? Jos ei, mistä voi päätellä, keneen Kalevalan henkilöön teksteissä viitataan?

Tunnelma: Millainen tunnelma teksteissä on? Onko tunnelma kenties onnellinen, ahdistunut, surullinen, toiveikas?

Kieli: Millainen on tekstien sanasto? Entä millainen on sanajärjestys? Miten niissä on käytetty alku- ja loppusointuja?

Kumpaa tekstiä mielestäsi on helpompi ymmärtää, Kalevalan runoa vai laulun lyriikkaa? Miksi?