Lönnrotin CV

Featured

Elias Lönnrot kokosi Kalevalan, mutta ehti elämässään tehdä myös paljon muuta. Kerää tietoa Lönnrotin taustasta ja saavutuksista ja täytä tyhjälle CV-pohjalle hänen tietonsa (skannataan sivustolle).

ANSIOLUETTELO

Mainokset

Elias Lönnrotin haastattelu

Elias Lönnrotin haastattelu (kirjallinen työ tai radiohaastattelu pareittain)

On vuosi 1849 ja Kalevalan lopullinen versio on juuri julkaistu. Olette toimittajia radiossa tai lehdessä ja saatte kunnian haastatella Elias Lönnrotia. Miettikää tarkkaan, mitä kysyisitte Lönnrotilta – ja mitä hän vastaisi. Käyttäkää hyväksenne aiempia tietojanne Lönnrotista ja etsikää internetistä tai kirjoista lisätietoja. Mikäli toteutatte radiohaastattelun, nauhoittakaa haastattelu.