Uutispäivä Kalevalassa

Tutustutaan eri lehtityyppien sisältöön ohjeistuksen (liitteenä) kautta. Jakaudutaan pieniin toimitusryhmiin (noin 4 henkeä per ryhmä) sen mukaan, halutaanko tuottaa sanomalehti, naistenlehti vai juorulehti.

1. Keksikää julkaisullenne nimi ja miettikää, mitä kaikkea haluatte siihen sisällyttää (alla ideoita siitä, mitä kunkin tyylilajin edustaja voisi pitää sisällään).

2. Tehkää työnjako: jokainen tuottaa itsenäisesti tai parin kanssa erilaisia osioita, jotka kootaan lopuksi yhteen ryhmän yhteiseksi lehdeksi. Käytettävissä on noin neljä oppituntia.

Lehtien kuvituksessa voi hyödyntää Kalevala-piirroskuvia, minkä lisäksi voitte itse piirtää tai lavastaa ja valokuvata kuten oikeat lehtitoimittajat. Voitte etsiä myös Internetistä kuvia, joita voitte (käsin tai kuvankäsittelyohjelmilla) muokata omiin tarkoituksiinne.

HUOM! Netistä löydetyissä kuvissa tulee ottaa tekijänoikeudet huomioon. Tätä varten on erillinen hakukone, joka löytyy osoitteesta http://search.creativecommons.org/. Kuvia käyttäessä, tulee lukea kuvaan liitetyt ehdot. Kuvaa käyttäessä tulee aina lisätä kuvan tekijän tiedot ja mistä kuva on otettu.

UUTISPÄIVÄ KALEVALASSA –TEHTÄVIÄ -sivustolle mediaksi

Mainokset